Puppets Occupy Street Air Edition 2017

PUPPETS OCCUPY STREET FESTIVAL
AIR EDITION 2017
25 August - 01 September 


  Cel mai mare festival de arta animației din România, Puppets Occupy Street, dedicat exclusiv companiilor de teatru private și artiștilor independenți, creat pentru comunitate, ocupă străzile Craiovei pentru al patrulea an consecutiv, în perioada 25 august - 1 septembrie!
   Organizat de Teatrul Colibri, finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de cultură, forțelor de ordine și voluntarilor, Puppets Occupy Street este și în acest an, în ediția dedicată Aerului, un maraton al păpușilor și poveștilor menit să pună în valoare complexitatea actorului păpușar, frumusețea teatrului de animație.
  255 de evenimente se desfășoară concomitent în 18 spații și includ 100 de spectacole, 60 de ateliere, 3 parade, 3 concerte, 89 de evenimente conexe (expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, jocurile copilăriei, Sand Art, facepainting etc.).
  Air Edition 2017 aduce la Craiova companii de teatru private și artiști independenți din 12 țări: Brazilia, Argentina, Turcia, Italia, Spania, Rusia, Bulgaria, Polonia, Marea Britanie, Germania, Franța și România. 
  Spațiile în care se vor organiza cele 255 de evenimente sunt la Muzeul de Artă, Casa Băniei, Biblioteca Județeană Al. și Aristia Aman, Teatrul Colibri, Centrul Mutifuncțional, în Centrul Vechi - Piața Frații Buzești, Piața Mihai Viteazu, Piața William Shakespeare, Parcul Nicolae Romanescu (Teatrul de vară și zona Foișor), Parcul Pușkin, Parcul Sf. Dumitru, Grădina Botanică, în cartierele Rovine, Brazda lui Novac, Lăpuș Argeș, Valea Roșie, Craiovița Nouă - zona Racheta.
  Susțin Festivalul Puppets Occupy Street instituțiile din subordinea Primăriei și Consiliului Local Craiova: RAADPFL, Salubritate Craiova, RAT Craiova, Compania de Apă Oltenia, Centrul Multifuncțional, SC Piețe și Târguri Craiova S.R.L., Termo Craiova S.R.L., Poliția Locală Craiova, instituții din subordinea Consiliului Județean Dolj: Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul de Artă; de asemenea Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești“ Craiova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Casa de Cultură a Studenților. Alături de Teatrul Colibri vin în festival și voluntarii JCI Craiova, Asociația Vasiliada, Centrul Social Best Life.
  De la ediția pilot din 2014, urmată de edițiile dedicate elementelor primordiale Apa și Focul, Festivalul Puppets Occupy Street a adunat peste 100.000 de spectatori.
  Nici anul acesta nu vor lipsi surprizele, atât prin spectaculozitatea păpușilor, cât și prin ineditul și calitatea spectacolelor, astfel încât Craiova devine o scenă publică unde se întâlnesc bucuria, candoarea, arta animației și evenimente de cea mai bună calitate.  The largest animation art festival in Romania, Puppets Occupy Street, dedicated exclusively to private theater companies and independent artists, created for the community, occupies the streets of Craiova for the fourth consecutive year from 25 August to 1 September!
  Organized by the Colibri Theater, funded by the Town Hall and the Municipal Council of Craiova, run with the support of autonomous administrations, culture institutions, law enforcement and volunteers, Puppets Occupy Street is a puppet and story marathon, designed to highlight the complexity of the puppet actor and the beauty of the animation theater.
  255 events will take place concurrently in 18 spaces and include 100 shows, 60 workshops, 3 parades, 3 concerts, 89 related events (exhibitions, video projections, happenings, visual arts and plastic arts, videomapping, childhood games, Sand Art, facepainting, etc.).


  The 2017 Air Edition brings to Craiova private theater companies and independent artists from 12 countries: Brazil, Argentina, Turkey, Italy, Spain, Russia, Bulgaria, Poland, Great Britain, Germany, France and Romania.

  The spaces where the 255 events will be held are at the Museum of Art, The House of Banie, County Library Al. and Aristia Aman, Colibri Theater, The Mutifunctional Center, in the Old Center - Buzeşti Brothers Square, Mihai Viteazu Square, William Shakespeare Square, Nicolae Romanescu Park (Summer Theater and Foişor area), Pushkin Park, St. Dumitru Park, Botanical Garden and in the neighborhoods  Rovine, Brazda lui Novac, Lăpuş Argeş, Valea Roşie, Craiovaţa Nouă - Racheta area.
  Puppets Occupy Street Festival is supported by institutions subordinated to the Town Hall and the Craiova Local Council: RAADPFL, Salubritate Craiova, RAT Craiova, Water Company Oltenia, Multifunctional Center, SC Craiova S.R.L, Termo Craiova S.R.L., Local Police Craiova, institutions subordinated to Dolj County Council: Oltenia Museum, County Library Al. and Aristia Aman, Art Museum and also by the Dolj County Gendarmerie Inspectorate and Mobile Gendarmes Group "Buzeşti Fraţi" Craiova, The Emergency Situation Inspectorate, House of Culture for Students. Along with the Colibri Theater, the festival will be joining also by the JCI Craiova volunteers, the Vasiliada Association, the Best Life Social Center.
  Since the 2014 edition, followed by the editions dedicated to Water and Fire, the Puppets Occupy Street Festivalhas gathered over 100,000 spectators.
  Surprises will not be missed, both by puppet spectacularity and by the novelty and quality of the shows, so Craiova will become a public scene where joy, candor, art of animation and top-quality events will meet.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

My Instagram